top of page

โพตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต หรือด่างทับทิม (ขนาดบรรจุ 25กก./ถัง) ใช้เป็นสารออกซิไดส์ ,  ควบคุมกลิ่น ใช้ในทางเกษตรล้างผักและผลไม้ และฆ่าเชื้อไข่พยาธิ

ด่างทับทิม จีน

฿0.00ราคา
    bottom of page