top of page

โซดา แอช ไลท์ หรือ โซเดียมคาร์บอเนต (บรรจุถุงละ 40 กก.)ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมีความเป็นด่างมากขึ้น ใช้งานกว้างขวางทั้งในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

โซดาแอช ไลท์

฿0.00ราคา
    bottom of page