top of page

Citric acid หรือกรดมะนาว (บรรจถุงละ 25กก.) เป็นสารที่มีกรดอ่อน นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวให้แก่อาหาร เติมเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนสีของผัก ผลไม้  ใช้ล้างทำความสะอาดระบบ RO (ระบบน้ำ) 

Citric acid /กรดมะนาว (ไทย)

฿0.00ราคา
    bottom of page