top of page

Our Services

โรงงานอุตสาหกรรม

1

จำหน่ายเคมีภัณฑ์

 จำหน่าย เคมีภัณฑ์คุณภาพให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิเช่น

- โรงงานฟอกย้อม โรงชุบ

- โรงงานผลิตเครื่องสำอาง 

- เคมีสำหรับบำบัดน้ำ

- โรงงานผลิตอาหาร

- โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 

- และอื่นๆ

2

จัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าพร้อมให้บริการ กรุงเทพฯและปริมณฑลภายใน 2-3 วันทำการ และจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

3

บริการตรวจคุณภาพน้ำ

 - บริการ Jar tast น้ำเพื่อการ       คำนวณใช้สารเคมีที่เหมาะสม

- บริการตรวจคุณภาพน้ำ ในระบบ Boiler Cooling

        ต้องการทราบรายการสินค้าโปรด DOWN LOAD
bottom of page